Co nevíme o medu

Kvalita medu.

Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, která se začíná formovat od doby prvého kontaktu včely s nektarem nebo medovicí při jejich sběru. Současně včela přidává do nasbíraného rostlinného materiálu výměšky svých hltanových žlázek, které obsahují řadu enzymů. Tyto enzymy způsobují štěpení nevstřebatelných složitých cukrů na cukry jednoduché. Celý tento proces lze označit jako zrání medu, který probíhá nejen v úlech, ale i při skladování medu v nádobách.

Krystalizace medu

 Je jeho přirozená vlastnost a závisí na poměru složek jednoduchých cukrů glukózy a fruktózy obsažených v medu. Med světlý, květový pochází z nektaru květů a proto obsahuje větší množství glukózy – cukru hroznového. Díky malinkým krystalkům glukózy a většímu podílu pylových zrníček v medu (jedná se o květové medy) začínají tyto medy krystalizovat velmi rychle. Medy tmavé, medovicové obsahují více cukru ovocného, tedy fruktózy. Proto krystalizují později. Nezávisle na původu medu, by měl každý med časem zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde, je zde podezření, že není všechno v pořádku a kvalita medu mohla utrpět. 

Poškození medů.

 Nejčastější způsoby poškození jsou tři:

– dlouhodobé přehřátí medu přes 50°C při jeho rozehřívání , často se děje u medů dodávaných do obchodní sítě

– velké množství vody v medu kdy med může začít kvasit (med nestačil “dozrát” a byl z úlu odebrán příliš brzo), nebo při špatném skladování medu

– přidávání  cizorodých látek do medu, většinou se jedná o falšování původu medu, nebo ještě hůře o jeho “průmyslovou výrobu”

Každý z těchto tří bodů má svá specifika a jen o něm lze říci spoustu  dalších informací, ale díky internetu jsou dostupné.

Problém

 pro mnohé odběratele medu je, že si myslí, že med z obchodu je ten nejlepší. Doporučuji, aby si každý přečetl nálepku na medu, zvláště místa, kde je napsáno – “ med ze zemí evropského společenství a mimo země evropského společenství”, nebo podobnou formulaci. V konečném důsledku to často znamená, že medu od nás, z České republiky tam není ani 10%. Proto je nejlepší med kupovat u prověřených včelařů a mít stálého dodavatele.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved