100 let včelařského spolku v Černošicích

Generace současných chovatelů včel v Černošicích a okolí má tu čest připomenout sobě i veřejnosti, že včelaři v tomto regionu se věnují této vysoce náročné a pro společnost důležité činnosti již celé jedno století. Je to i její povinnost – s ohledem na generace předchůdců, kteří v jiných a mnohdy složitých podmínkách dávali energii i čas přírodě.

Za sto let prošlo černošické včelařství dlouhou cestou provázenou různými proměnami. Vždy v návaznosti na obtíže doby, v níž se lidé právě nacházeli. Údobí nadšení a úspěchů byl vystřídáno útlumem, především v době krize a války. V zásadě není možné srovnávat technologie a metody chovu včel doby minulé a současné. K pokroku v tomto oboru přispěla jak věda, tak i nárůst komunikace se státy Evropy a světa. České včelařství má ve světě dobrou pověst, kterou šíří členové Českého svazu včelařů (ČSV).

Černošická organizace je tvořena včelaři ze Solopisk, Vonoklas, Roblína, Kosoře, Třebotova a domácích Černošic. Má v současné době 45 aktivních členů, kteří obhospodařují 410 včelstev. Věkový průměr se pomalu snižuje, především zásluhou mladých lidí, kteří začínají v naší organizaci pracovat. Doba není oborům, které mají souvislost s přírodními vědami, příliš nakloněna. Žáci škol a mladí lidé dávají přednost technice a počítačům, v přírodě se pohybují ojediněle.
Proto ti naši mladí včelaři jsou již z kategorie dospělých.

Hlavním posláním chovu včel není výroba medu, jak se obecně tvrdí, ale opylování hmyzosnubných ušlechtilých i planě rostoucích rostlin. Každý z nás si musí uvědomit, že včela není nepřítel člověka (žihadlo v kůži člověka je ve většině případů obranným reflexem včely), ale důležitý spolutvůrce kvalitního životního prostředí a nezbytný prvek potravinového řetězce. Med je potravina, není to lék. Mít svého včelaře je v současné společnosti totéž jako mít svého lékaře. Význam medu a dalších včelích produktů je již lidmi doceňován, o čemž svědčí nárůst zájmu o tyto produkty ve vysoké kvalitě právě u včelařů. Legislativa umožňuje včelařům dávat lidem med, a to mnohonásobně vyšší kvality, než poskytují obchodní řetězce.

Luděk Sojka, předseda ZO ČSV Černošice

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved