Fumigace 2, sběr měli, hlodavci

Po první fumigaci prováděné přibližně v polovině října, je zapotřebí zkontrolovat podložky abychom měli představu jak silně jsou naše včelstva zasažena roztočem Varroa destruktor.

Pokud se včelám věnujeme, neměl by nás výsledek fumigace překvapit. Spad roztočů kontrolujeme na podložkách. Měly být vloženy do 30. září. U mne bylo po první fumigaci v průměru do 30 roztočů,  na jednom stanovišti z šesti byl průměr do cca 150 roztočů.

Jak u včelstev, tak u oddělků je důležitá ochrana před hlodavci. Proto vkládáme česnové zábrany aby se myši a rejsci do úlů nedostali.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved