Čteme informace z měli, první zásahy do včelstev po proletu

Nutné kroky, na které včelař nesmí na přelomu zimy a jara zapomenout 

Záznam semináře online

1) Sběr a vyhodnocení vzorků měli

Ze získaných informací usuzuje na:

2) První jarní prolet

3) Zásahy do včelstev, které provádíme na základě prvního proletu

4) Jarní rozvoj a rozšiřování včelstev

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved