Parafinování úlů jako důležitý nástroj dezinfekce

Chceme produkovat zdravé oddělky a proto je zdravotní stav vlastních včelstev nutnou podmínkou. Parafinování celých nástavků a den úlů při teplotě 150°C je nejen dobrá cesta k dezinfekci úlů, ale také ochraně proti povětrnostním vlivům.
Zásadní pravidla které musíme dodržet jsou:
1. Bezpečnosti při práci - kožená zástěra, kožené rukavice, brýle, pevné boty
2. Parafinovací teplota ideál 150°C , nutno měřit - odhad je neprůkazný
3. Úly noříme do horkého parafínu ideálně na 6 min.
Příliš vysoká teplota a dlouhý čas by mohl způsobit praskání nástavků. Naopak teplota pod cca 130°C způsobí, že parafín dobře nezasákne do dřeva a vytvoří se určitá vrstva parafínu na stěnách.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved