Poděkování za spolupráci, podpora vzděláváním

Děkujeme všem zájemcům o oddělky v průběhu našeho včelaření za projevenou důvěru a doufám, že se všem včelstvům, včelařům i jejich rodinám daří. Nejen jim, zvláště v době "Covidové". 

Pro podporu všech začínáme  on-line vzdělávání všem, kteří o to budou mít zájem pomocí Zoomu.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved