Přesun oddělků a dokumentace

Požadavky na převoz oddělků.

Jsou velmi jednoduché a slouží k zajištění zdravotního stavu včelstev.

Od roku 2015 je nutné pro převoz včelstev, aby dodavatel oddělků nebo včelstev měl vyšetřeny svá včelstva na mor včelího plodu. Já to své pro rok 2021 přikládám v příloze. Na základě tohoto vyšetření a výsledku vyšetření stavu varroázy  vydá Státní veterinární správa (SVS) nebo její pobočky povolení k převozu, ale potřebuje k tomu ještě  pár  údajů jako jsou:

 Důležitá změna v Metodice SVS, která nastala na podzim 2020 ve zkratce zní:

Platnost  vyšetření  je pouze 4 měsíce ode dne odebírání vzorků. Povolení k přesunu je potřeba, přesouváme li včely na větší vzdálenost než  10 km. 

Osobně k tomu mám velké výhrady, protože to prakticky znamená uvolnění pravidel a do budoucno tento postup bude znamenat zhoršení nákazové situace v ČR, ale bohužel odpovědní lidé nereflektují na závažné připomínky chovatelů matek a včelařů, kteří vysvětlují dopady této metodiky.

Pro přesné znění metodiky jsem ji zkopíroval a  níže ji uvádím:

07.12.2020

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj nákazové situace.

Změny v Metodice 2021 jsou minimální. Je tomu tak s ohledem na plánované změny evropské legislativy v oblasti zdraví zvířat. Nové požadavky bude třeba v průběhu roku 2021 zohlednit v pravidlech kontroly zdraví zvířat ve všech členských státech Evropské Unie (EU) tj. i v Metodice 2021. 

Metodika 2021 upravuje již nyní, s ohledem na novou legislativu EU, možnosti pro vyšetření na infekční rinotracheitidu skotu (IBR).

Dále se v roce 2021 upravují podmínky pro včelaře, za nichž mohou přemísťovat včelstva. Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu před přemístěním včelstev se upravuje v souvislosti s návrhem novely veterinárního zákona, která ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli (spadu ze dna úlů) zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Vyšetření bude muset včelař nechat provést při každém přesunu včelstev na vzdálenost větší než 10 kilometrů. Dosud byla tato povinnost závislá na tom, zda se jedná o přesun do jiného katastrálního území obce, či ne.

Dokument stanoví také pravidla, za nichž mohou myslivci používat antiparazitární přípravky u spárkaté zvěře. Jednou z podmínek pro umožnění provedení antiparazitárního ošetření v dané honitbě je parazitologické vyšetření minimálně 30 % veškeré spárkaté zvěře ulovené na jejím území v uplynulém kalendářním roce. Aby bylo ošetření umožněno, musí být navíc pro danou skupinu parazitóz pozitivních minimálně 30 % z odebraných vzorků. Pro použití antiparazitárních přípravků v roce 2021 pak musí uživatel honitby podat žádost o povolení na místně příslušnou krajskou veterinární správu (KVS), a to nejpozději do 8. 1. 2021 a následně obdrží rozhodnutí KVS o povolení ošetření. Vzhledem k tomu, že antiparazitární přípravky zanechávají rezidua, nelze po stanovenou ochrannou lhůtu maso z ulovené zvěře konzumovat. Z tohoto důvodu je možné antiparazitární přípravky v roce 2021 použít pouze v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved