Proč, jak a kdy léčit oddělky

Co mám dělat abych nepřišel o včely jako loni?

To jsou časté otázky lidí, kteří oddělky kupují. Léčení můžeme rozdělit na letní (červen, červenec, srpen) a podzimní až zimní (druhá polovina října až do první poloviny prosince). My se zaměříme na začátek letního ošetření (podzimní je tak jako tak povinné).

Oddělek bereme jako nově vytvořené včelstvo a tak jako v regulérních včelstvech doporučuji provést letní ošetření za pomocí kyseliny mravenčí (dále jen HCOOH) a to nejpozději koncem druhého týdne v červenci. Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic připravuje pro včelaře tzv. desky s HCOOH s názvem “Formidol 40” a “Formidol 80” kdy v případě, že je použijete, postupujte přesně podle návodu VÚ včelařského.

Zde uvedu, jak používám “Formidol 40” pro léčení oddělků já sám (obsahuje 40 ml HCOOH což je cca 50 g HCOOH) a mám s tím velmi dobré zkušenosti. Upozorňuji ale, že způsob, který zde uvádím používám na základě spousty let zkušeností vlastních, ale také včelařů s kterými spolupracuji. Nelze jej však přejmout jen tak, bez základních znalostí o životě a chování včel, protože vkládání HCOOH do včelstev ovlivňují další faktory jako je okolní teplota, doba vložení, síla včelstva a pod.

  1. V každém případě je potřeba oddělky léčit pomocí kyseliny mravenčí nebo štavelové.
  2. Musíme zvážit sílu oddělku v závislosti na tom, kdy jsme ho vytvořili nebo koupili, a kolik obsedá plástů.
  3. „Formidol 40“ (desky s HCOOH) dávám nahoru pod fólii, pod víko, nebo do horního prázdného nástavku. Pokud oddělek obsedá alespoň dva nástaveky Langstroth 2/3, tak desku rozbalím podle návodu a položím na horní loučky plástů. Strhnu první plastový obal a zůstane nám buničinová deska napuštěná 40 ml HCOOH v igelitovém obalu s 5 otvory, kterou necháme na loučkách.
  4. Druhý den od vložení strhnu i poslední igelitový obal a buničinovou desku se zbytkem kyseliny nechám v oddělku “naostro”. Čtvrtý den od vložení musí buničinové desky přijít z oddělků ven, jinak včely začnou buničinu kousat a vynášet ve formě bílé vaty ze včelstva ven.
  5. Stejný postup opakujeme ještě jednou za 10-14 dnů.

Kyselina mravenčí (HCOOH) proniká skrz víčka buněk a způsobuje, že líhnoucí se samičky roztoče varroa jsou neplodné, samozřejmě že část roztočů umírá přímo na včelách. Vložení silného “smradu” HCOOH způsobí zvýšení čistící aktivity včel. Včely začnou čistit a vynášet cokoliv, co do úlu nepatří. Ať už je to zvápenatění plodu, nebo roztoči.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved