Proč přehazovat nástavky. Má to smysl?

Hlavní myšlenka:

Pokud si nejsme na 100 % jisti tím co děláme a jaké máme k tomu důvody, nic neprohazujme. Když zásah nebude správný, nebo bude "na hraně" a přijde chladné počasí, tak rozvoj včelstev podrazíme, zpomalíme. Včely se bez prohazování nástavků zdárně rozvíjely tisíce let před námi a určitě to zvládnou i bez nás. Proto raději než špatný zásah, tak vůbec žádný.

Co je důvodem pro prohazování nástavků a jaký vliv na to má rámková míra na které včelaříme. 

Důvod (myšlenka) pro prohození nástavků

a) Včely v přírodě ukládají zásoby nad plod což je pro ně přirozené po tisíce let. V momentě, kdy se zásoby dostanou pod plodové těleso, začnou přenášet zásoby zpět nad plod. Přenášením zásob se včely zároveň podněcují a má to příznivý vliv na jejich rozvoj.

b) Když je plod blíže k strůpku a nástavek je dobře obsednutý, včely mají dobrý teplotní režim, teplo jim nikam neuniká a snáze se jim udržuje teplota.

Vliv rámkové míry

Včelařím 10 let na rámkové míře 2/3 Langstroth a předtím 30 let na Adamcově míře 39 x 24. Proto vím, že rámková míra má extrémní vliv při prohazování nástavků.  Včely na rámkové míře 39 x 24 přezimují na dvou nástavcích a to odpovídá třem nástavkům rámkové míry 2/3  Langstroth.

U rámkové míry 39 x 24 cm brzy z jara může dojít k následující situaci:

Plod je v horním nástavku  –  neděláme nic, necháme včely, jak jsou.

Plod je ve spodním nástavku  –  situace kdy můžeme prohodit nástavky.

Plod je v obou nástavcích  –  zde je na prohození nástavků na zváženou v závislosti na síle včelstva a obsednutí nástavků -  spodní má být obsedán nejméně ze 2/3. Také se zde dělá nejvíce chyb, a proto nejsem velkým přítelem prohazování nástavků u této rámkové míry. Z vlastní zkušenosti.

2/3 Langstroth.

Vzhledem k nízkým nástavkům cca 16 cm je zde celá operace snazší a nedojde tak snadno k podražení vývoje včelstev.

Včely obvykle zimuji na 4 nástavcích (horní nástavek označím číslem JEDNA "1" a spodní číslem ČTYŘI "4"). Tuto "operaci provádím" v závislosti na počasí, často už koncem února nebo v průběhu měsíce března.  

V úlech v této době dochází k těmto situacím:

1) Horní nástavek "1" je plný zásob, ve "2" nástavku odshora jsou zásoby a plod, v"3" jsou ještě nějaké zásoby, prázdné souše a včely, ve  "4" jsou pouze prázdné souše.  Klíčové je, že plod je pouze ve "2".

Tento případ je při dobrém zakrmení nejčastější varianta, a proto plný nástavek se zásobami a BEZ PLODU dáváme pod plod.  Od shora uložíme nástavky v pořadí "2", "1""3", "4"

2) V "1" jsou zásoby a plod, ve "2"zásoby, souše včely, ve "3" zásoby, souše včely, ve "4" souše. Necháme včelstvo být tak, jak je bez jakéhokoliv zásahu. Uložení nástavků od shora v pořadí "1", "2", "3", "4".

3) V "1" jsou zásoby, ve "2" zásoby, souše včely, ve "3" je plod, souše včely, ve "4" souše.

Od shora uložíme nástavky v pořadí "3", "2", "1", "4"

Ideální stav, který by měl být přirozeně, nebo po prohození nástavků:

V horním nástavku "1" bude plod se zásobami.

V druhém od shora "2" jsou uprostřed cca 3 souše a zbytek zásoby, které mohou včely přenášet nahoru.

Ve "3" od shora jsou zásoby a souše.

Ve "4" nástavku, který je úplně dole jenom souše.

A do podobného stavu bychom rádi včelstvo po prohození nástavků dostali. Stále však platí, máme li pochyby nebo nejsme si jistí a přitom jsme včelstvo v podletí dobře zakrmili, tak jej nechejme být. Včely si určitě poradí.

V případě jakýchkoliv dotazů si prosím článek ještě několikrát přečtěte a potom mi klidně zavolejte. Pokud se článek líbil, prosím přeposílejte můj e-mail dalším včelařům. Děkuji.

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved