Prodej oddělků (včelstev) a legislativa

Na co musí dávat pozor včelaři, když kupují oddělky nebo včelstva.

Jinými slovy jaké vyšetření musí včelař který oddělky nebo včelstva prodává zajistit.

Při vývozu oddělků (včelstev) musí být splněny předpisy EU i ČR. Z evropské legislativy se tímto zabývá směrnice 92/65/EHS z roku 1992 v článku 8, který zní:

Členské státy zajistí, aby včely (Apis melifera) mohly být předmětem obchodu pouze, splňují-li tyto požadavky:

  1. Musí pocházet z oblasti, na kterou se nevztahuje zákaz spojený s výskytem moru včelího plodu.
    Období zákazu musí trvat nejméně 30 dní, které následují po naposledy zaznamenaném případu a datu, ve kterém byly všechny úly v okruhu třech kilometrů kontrolovány příslušným orgánem a všechny infikované úly spáleny nebo ošetřeny a prohlédnuty k uspokojení zmíněného příslušného orgánu.
  2. Jsou provázeny veterinárním osvědčením podle vzoru uvedeného v příloze E, tj. prohlášením vyplněným příslušným orgánem, potvrzujícím, že požadavky stanovené v písmenu a) jsou splněny

Laboratorní vyšetření našich stanovišt jsou pravidelně prováděny na:
• Mor včelího plodu - Bacillus larvae
• Roztočíkovou nákazu - Acarapis woodi – svépomocí, v současnosti v ČR není
• Nosematózu - Nosema apis nebo Nosema ceranae
• Varroázu - Varroa destructor
• Tumidózu (úlový brouk) - Aethina Tumida – nákaza do ČR nedorazila - není potřeba

Převoz včelstev povoluje písemně na základě těchto vyšetření příslušná Veterinární správa. Pro převozy v České republice je nutné mít vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.

Připravené oddělky pro včelaře

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved