Úl - domov našich včel

Při procházce vesnicemi, městy i volnou přírodou můžeme spatřit včelí příbytky, buď jednotlivě nebo v různých uskupeních. Lidé většinou z uctivé vzdálenosti hledí na včelí úly a kladou si otázky, jak úl skutečně vypadá a jak se včelám uvnitř žije. 

Podrobné informace s náhledem do proskleného úlu budou moci získat a spatřit návštěvníci oslav 100 let včelařského spolku pro Černošice a okolí v září tohoto roku. Pojďme v krátkosti nahlédnout do úlu. Úvodem je třeba připomenout, že v dávné minulosti žilo včelí společenstvo v dutinách stromů. Teprve v době přenosu včelstev k sídlům začal člověk tvořit zařízení, které muselo nadále vyhovovat biologickým potřebám včel. V historii tak vzniklo velké množství typů úlů, které se liší velikostí a vnitřním uspořádáním, samozřejmě i vzhledem. Připomeňme např. malované čelní stěny úlů našich slovinských přátel. 

Základní částí úlu je plodiště, prostor, kde včely žijí po celý rok. V plodišti odchovává včelstvo dělnice, trubce, žije zde matka ve společenství a včely v něm přezimují. Při pohledu na úl se jedná o jeho spodní část, která je postavena na dnu (podmetu) s výletem pro včely – česnem. Dalším prostorem je medník posazený na plodišti. Je to část, o niž včelař rozšiřuje prostor úlu a kam v době sezony a největší aktivity včel ukládají včely své zásoby. Právě z medníku včelař odebírá med, nejcennější produkt. Plodiště a medník jsou vyplněny rámky, v nich včely stavějí buňky tvaru pravidelného šestihranu a v nichž se nacházejí med, pyl a voda. 

V plodišti do těchto buněk klade matka vajíčka (až 1400 denně), z nichž se rodí noví jedinci včelího společenství. Mezi plodištěm a medníkem bývá tzv. mateří mřížka, která nedovoluje matce klást vajíčka i v medníku. Naši včelaři používají rámky různých rozměrů a není bez zajímavosti, že „rámková míra“ je nejčastěji diskutovaným včelařským tématem. Někteří včelaří používají úly zateplené, silnostěnné, s tepelně izolační vrstvou polystyrénu. Jiní dávají přednost tenkostěnným úlům. Vědecký výzkum totiž přinesl poznatek, že tepelné vlastnosti úlu nemají prvotní vliv na kvalitu a sílu včelstva.

Určujícím prvkem je kvalitní včelí matka. Často můžete spatřit včelaře, který stojí před svými úly a hledí na jejich česna. Ano, to není okamžik pouhého zamyšlení, ale především sledování kvality včelstva na základě množství včel, které se na česno přilétají a z něhož odlétají, pohled na nožičky včel obalené pylem, pohled na včely, které právě přinesly do úlu nektar z ovocných stromů a květů, základní surovinu pro tvorbu medu. 

Včelí úl je neodmyslitelnou součástí našich zahrad, luk a lesů. Vzhlížejme na něj jako na dům, v němž se odehrává složitý způsob života opylovačů našich rostlin a jako na továrnu, v níž se vyrábí med. 

 Mgr. Luděk Sojka

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved