Zpracování a vyváření vosku 1. část

Existuje mnoho způsobů jak zpracovávat staré souše, ale zásadní rozdíl je ve výtěžnosti vosku z daného způsobu. Nebudu rozebírat, který je lepší nebo horší, ale faktem zůstává, že odstřeďování v teplé odstředivce patří určitě k těm efektivnějším. Zde využíváme odstředivku dvouplášťovou, kde se v obvodové části ohřívá voda až do bodu varu a poté jde pára otvory do prostoru, kde se odstřeďuje vosk z rozvařených plástů a souší.

Aby směs byla co nejlépe odstředěna, je zapotřebí pytel s košilkami a voskem po cca 4 min odstřeďování znovu protřepat a znovu odstředit. Výsledný "produkt"- tj. suché košilky je potěšující, protože to znamená, že jsme dostali maximum vosku pro náš včelařský provoz.

Chceme li mít dostatek vosku na mezistěny pro oddělky a produkční včelstva, je to jeden z možných způsobů. Dalším důvodem proč vkládat do včelstev a oddělků vosk z vlastního provozu je záruka "voskových" mezistěn, nikoliv parafínových, jak ukazují rozbory různých vzorků.

Nezanedbatelným faktorem je zdravotní situace, protože kdo by kupoval oddělky od  někoho, kdo má včelstva na černých neprůhledných plástech? 

 

 

Vytvořeno redakčním systémem ARA | Webmaster František Prokop | Copyright © 2020 Pavel Konečný, All rights reserved